TDC header

เข้าร่วมถ่ายทอดสดรายการวันใหม่วาไรตี้ ณ สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส เกี่ยวกับประเด็นสมุนไพรไทย สู่การต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผลิตภัณฑ์จากนานาภัณฑ์จากดอกไม้

26-6-66.jpg

© กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.