TDC header

นำคณะจากบริษัทธัญญาสุตราเข้าศึกษาดูงานโรงงาน สารสกัดสมุนไพร ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมให้คำแนะนำด้านการผลิตน้ำมันกัญชา

27-7-66.2.jpg

© กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.